Det er tragisk å se ambulansemedarbeidere i Nord-Salten se seg nødt til å si opp i protest mot kutt i ambulansetjenesten. Kuttene føyer seg inn i rekken av regjeringens nedprioritering av akuttmedisin i nord, med kaoset i luftambulansen som et annet tragisk eksempel. Med ei rødgrønn regjering med Jonas som statsminister skal vi få ei kraftfull satsing på ambulansetjenesten i bilene, båtene og på vingene.

– Blør vi saktere? Det spørsmålet stilte overlege Sven Håkon Evju ved legevakta i Narvik da de måtte kjempe for å beholde sitt sykehustilbud i begynnelsen av Erna Solbergs regjeringstid. Svaret på det er selvsagt nei. Heldigvis fikk Ap flertall for å fjerne flere sykehus fra Høies dødsliste. Etter det har regjeringen satt hele helseberedskapen i Nord-Norge i spill gjennom en hasardiøs konkurranseutsetting av luftambulansetilbudet. Sykehusene har fått ostehøvelkutt og har altfor lite penger. Det får konsekvenser. Ambulansene som er så viktig for å redde liv – og viktigere jo lenger unna sykehuset du er – har blitt en salderingspost. Sånn skal det ikke fortsette.

Arbeiderpartiet har hatt 3 milliarder mer til sykehusene hvert eneste år med høyreregjering. Det er fordi vi ikke har brukt titalls milliarder på skattekutt til pengefolk i og rundt de største byene sørpå. Vi vil prioritere et løft for akuttmedisinen. Med forskriftsfesta responstid, investering i nytt og moderne utstyr og en statlig overtakelse av luftambulansetjenesten.

Da må vi prioritere det. Jeg er helt sikker på at de rødgrønne partiene vil bli enige om dette, selv om Sp har hatt mindre penger til sykehus enn oss i sine budsjetter. De vil som Ap stille krav til responstid, og jeg tror de vil skjønne at det er en dårlig idé å bruke flere milliarder på et ekstra sykehus i Oslo som også vil støvsuge sykepleiere og leger fra distriktene.

For Arbeiderpartiet er dette en prioritert sak. Og mye viktigere enn skattekutt til noen veldig få milliardærer. For nå er det vanlige folks tur.

Bjørnar Skjæran, Nestleder i Ap og 1.-kandidat for Nordland Ap