Trues med mulkt: - Vi kommer til å svare

Etter flere ganger å ha etterlyst tilbakemelding om retting av avvik, har Miljødirektoratet nå fattet vedtak om tvangsmulkt overfor Elkem Salten AS.