Truer med opprør hvis ikke legedekningen blir bedre: - Det er like før det skjer

Det kan bli opprør på Drag dersom ikke legedekningen på stedet blir bedre.