Trosset økonomisk råd og opprettet ny stilling

Politikerne trosser kommunedirektørens klare råd og styrker næringsarbeidet gjennom å opprette stilling som næringsrådgiver.