Arbeiderpartiet starter årets valgkamp i motvind. Vinden har riktignok løyet noe og det verste fallet er stoppet. Alt tyder likevel på at Ap kommer til å gjøre et historisk dårlig lokalvalg i år.

Bare én gang etter krigen har partiet fått under 30 prosent av stemmene i Bodø, 29,5 i 1991. Årsaken den gang var relativt enkel. Bodø sydet av protester mot byggingen av Glasshuset, og mange tidligere Ap-velgere satt enten hjemme eller stemte på protestpartiene SV og Rødt, som gjorde rekordvalg.

 Valget ble den gang karakterisert som en katastrofe for Ap, men partiet beholdt i hvert fall ordførermakta. Denne gang ligger partiet an til å få 24 prosent i Bodø og miste ordføreren.

Og i Nordland er de forbigått av Senterpartiet som fylkets største parti. Som de også er i Nord-Norge som helhet.

Mange velgere har gått direkte fra Ap til Sp i løpet av disse fire årene. I byene lekker partiet også til MDG, Rødt og SV. Dette gjør det ekstra vanskelig for Ap å komme på offensiven nasjonalt; lovnader som appellerer til en gruppe usikre velgere, frastøter en annen.

I Nord-Norge er valget enklere. Aps førsteprioritet må være å stoppe lekkasjene til Sp, og mot den bakgrunn kan man bedre forstå partileder Jonas Gahr Støres mange kursjusteringer i det siste. Både når det gjelder regionreformen, politireformen og nå senest Nord-Norge-banen.

Mange vil hevde at dette er for lite for sent, velgerne vil uansett fortrekke originalen, og når det gjelder disse sakene er det Senterpartiet. Men Støre har antakelig ikke noe valg.

Det er Arbeiderpartiet som taper velgere på grunn av regjeringens sentralisering, ikke regjeringspartiene. Det er relativt enkelt å forklare. Regjeringspartienes velgere er stort sett for disse reformene, mange av Aps velgere er mot dem.

Dermed er det de som reagerer når de oppfatter Ap som enten en støttespiller for reformene, eller en for svak motstemme.

Det er disse velgerne Støre nå vil vinne tilbake, og da må han både endre partiets posisjon og retorikk.

Om det vil hjelpe gjenstår å se. Ikke minst om det vil hjelpe i Bodø, der verken politireform, regionreform eller jernbane er hete temaer. Men også her sitter mange tidligere Ap-velgere på gjerdet, så lokalpartiet kan trenge all den drahjelp det kan få.

Også i 1991 spilte nasjonale saker en rolle, vi var ved inngangen til den nye EU-kampen. Det kombinert med Glasshuset rammet Ap ekstra hardt.

Årets «Glasshus» er på mange måter eiendomsskatten, og denne gang blir det verre å redde ordførermakta, selv om SV og Rødt også vokser.

Så til sjuende og sist tyder det meste på at Bodø Ap denne gang må gjøre jobben selv, gjennom en god valgkamp.