«Folk syns det er godt å ha en kirke, akkurat som det er godt med en brannstasjon. Men aller best er det når man slipper å ha bruk for kirken, akkurat som en brannstasjon», er et sitat med ukjent opphav. Og alle vet at det er for sent å tegne forsikring når huset har brent ned.

Da Koronakommisjonen la fram sin rapport i april i år, fikk norske myndigheter samlet sett ros for hvordan pandemien ble håndtert. Men det var også kritiske merknader. Blant annet at myndighetene ikke var godt nok forberedt på en pandemi, til tross for at Verdens helseorganisasjon (WHO) i flere år har advart om at en alvorlig pandemi ville komme. Så da kan vi kanskje regne med at Norge nå er godt forberedt på en eventuell ny pandemi, sånn at helsetjenesten i det minste har tilgang på nok munnbind?

Det virker som regjeringen tror at koronapandemien er over, og at det ikke kommer en ny variant som krever ekstra årvåkenhet basert på fakta. Helt sentralt i arbeidet da pandemien traff Norge vinteren 2020, sto Folkehelseinstituttet (FHI). I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det å kutte i bevilgningene til FHI med om lag 300 millioner kroner. I fjor ble det kuttet 100 millioner. Selv om FHI-direktør Camilla Stoltenberg både var forberedt og har forståelse for deler av kuttene, er de langt mer brutale enn instituttet håpet på. Nå advarer direktøren om konsekvensene. – Situasjonen er krevende for FHI, og forslaget til statsbudsjett betyr at vi må gjøre svært store og raske endringer i aktiviteten, sier Stoltenberg til Dagbladet.

Onsdag gikk FHI ut og minnet om at koronapandemien langt fra er over, selv om både regjeringen og mange av oss andre allerede har fortrengt at den i det hele tatt eksisterer. Men det var altså 27 koronarelaterte dødsfall bare i forrige uke. Nå advarer FHI om en ny koronabølge, som skyldes avtakende immunitet i befolkningen mens smittebølgen øker og flere legges inn på sykehus i flere europeiske land. I tillegg er Norge inne i den kalde årstiden, som øker smittefaren, og nye koronavarianter kan oppstå. Det kan selvsagt tolkes som et taktisk utspill for å presse politikere til å endre kuttene, var det ikke for at dette har helsemyndighetene advart mot og forutsett gjennom det meste av sommeren. Og selv om det i statsbudsjettet er lagt opp til at SV skal få noen taktiske seiere, kan vi neppe regne med at akkurat dette kuttet blir en av dem. Til det er det for mange gode prosjekter som mener de får for lite penger.

Det er godt mulig det er forsvarlig at bevilgningene ikke er like store som da pandemien herjet som verst. Det ble altså kuttet 100 millioner i fjor. Å måtte si opp folk med kompetanse og erfaring fra en alvorlig, verdensomspennende pandemi som ennå ikke er over, og med fare for at nye varianter kan oppstå, høres mildt sagt ikke særlig lurt ut. Det er i hvert fall ikke føre var eller god beredskap.

Det er som kjent forskjell på å barbere seg, og å kutte av seg halve nesen.