Kommunen vil kutte i sosialhjelp: - Skal ikke overgå en vanlig lønnsinntekt

Stiv husleie og store barnefamilier gir økte utgifter til sosialhjelp for Tromsø kommune.