Lastet ned, så på og delte barneporno på nettet - dømt til seks måneders fengsel

Artikkelen er over 2 år gammel

En mann i slutten av 40-årene er dømt til seks måneders fengsel for å ha lastet ned, sett på og delt barneporno.

DEL

(NORDLYS): Mannen, som er bosatt i Troms, er tidligere dømt for overgrep mot barn og befatning med barnepornografi. Han avga en uforbeholden tilståelse og saken gikk som tilståelsessak i Nord-Troms tingrett.

Det skriver Nordlys.

Dommen slår fast at mannen handlet med forsett da han lastet ned og så på barnepornografisk materiale. Materialet var av grov art, og viste overgrep og seksualisert vold mot barn helt ned mot ettårsalderen.

Mannen delte bilde- og videofiler med andre personer i et fildelingsnettverk. Under en ransaking 16. desember i 2016 fant politiet 311 bilder og 19 videoer på en datamaskin og minnepenn tilhørende mannen. 150 av bildene og 10 av videoene var unike. I dommen er det bemerket at mengden materiale ikke er særlig omfattende sammenlignet med mange lignende saker.

Mannen er dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 311 første ledd, bokstav a, b og c (se faktaboks) som omhandler produksjon, distribusjon og anskaffelse av materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn eller barn i seksualiserte situasjoner.

I skjerpende retning legger retten vekt på at mannen tidligere er dømt for lignende forhold, «og at han ikke ser ut til å ha forståelse for straffverdigheten av befatning med pornografi.» Delingen av filene over internett blir også trukket frem som et skjerpende moment.

Mannens uforbeholdne tilståelse og at det har gått en viss tid fra politiet åpnet sak til den ble behandlet i domstolen, vektlegges i formildende retning.

Dommen på seks måneders fengsel er i tråd med aktors påstand. I tillegg vil mannens datamaskin og en minnepenn, hvor overgrepsmaterialet var lagret, bli inndratt til fordel for statskassen.

Det er ikke kjent hvorvidt dommen vil bli anket.

Straffeloven (2005) § 311 første ledd

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som:

a) Produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn,

b) Utgitt, tilbudt, solgt, overlatt til en annen, gjort tilgjengelig eller på annen måte søkt å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a,

c) Anskaffet, innført eller besittet fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffet seg tilgang til slikt materiale.

d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller

e) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold.

Mannen er dømt for overtredelese av bokstav a, b og c.

Artikkeltags