Nordnorsk profilert samfunnstopp siktet for sedelighetslovbrudd

NEKTER SKYLD: Advokat Ulf Hansen er forsvarer for den sedelighetssiktede mannen fra Troms. Han forteller at hans klient stiller seg helt avvisende til siktelsen.

NEKTER SKYLD: Advokat Ulf Hansen er forsvarer for den sedelighetssiktede mannen fra Troms. Han forteller at hans klient stiller seg helt avvisende til siktelsen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Tromsmannen, som i en årrekke har vært en profilert samfunnstopp, ble framstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett torsdag.

Han er fengslet i én uke med brev- og besøkskontroll, opplyser hans forsvarer Ulf Hansen overfor Nordlys.

Videre forteller Hansen at mannen nekter skyld for siktelsen.

– Det jeg kan si er at min klient stiller seg helt avvisende til siktelsen. Han forstår ikke anmeldelsen som er inngitt, sier advokaten.

Sedelighetslovbrudd

Politiet er foreløpig svært tilbakeholdne med å kommentere saken, men opplyser at de har innledet etterforskning etter følgende paragrafer i straffeloven:

  • Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.
  • Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

– Vi kan bekrefte at vi etterforsker en sak etter de straffebudene og at en mann er siktet. Av hensyn til den videre etterforskningen kan vi på nåværende tidspunkt ikke si noe mer om saken, sier Anita Hermandsen, politistasjonssjef i Tromsø.

Unntatt offentlighet

Fengslingskjennelsen er i sin helhet skjermet fra offentlighet gjengivelse etter domstolslovens paragraf 130 og Nordlys har dermed ikke anledning til å referere innholdet i den.

I den aktuelle lovparagrafen heter det at retten «kan forby at hele eller deler av en rettsavgjørelse gjengis offentlig» av «hensynet til privatlivets fred eller fornærmedes ettermæle krever det», eller «dersom etterforskningshensyn krever at en kjennelse eller beslutning avsagt i en straffesak utenfor hovedforhandling ikke blir offentlig gjengitt».

Anker ikke kjennelse

Ulf Hansen forteller at selv om mannen ikke samtykket til politiets fengslingsbegjæring, som i utgangspunktet lød på to uker med brev- og besøksforbud, har han valgt å ikke anke kjennelsen.

– Han har ikke samtykket fordi han mener at siktelsen er basert på feil faktum, men på den andre siden er det viktig for ham at politiet får nødvendig armslag og arbeidsro for å komme til bunns i saken.

Artikkeltags