Jeg leste Helge Grønmos innlegg i «Nordlands trompet» tirsdag 7. desember der han fortalte om «trollet» Europeisk kulturhovedstad 2024 og dens hoder!

Etter å ha lest gjennom avisa får jeg bekreftet min oppfatning om at der er flere som opplever dette «trollet» som hovedgrunn til at det kuttes i OK-avdelingen, samt nedprioriteringer i eldreomsorgen!

Det kuttes i skolene, for det er en tenkt nedgang i elever mens det investeres i kulturhovedstad med den tanke at det skal bidra til økt befolkning.

Sitat: «Landsdelen sliter med fraflytting. Særlig unge voksne flytter ut av Nordland for å studere, og kommer ikke tilbake. Dette er en trend vi ønsker å snu. Ved hjelp av kulturen skal vi gjøre Nordland så attraktiv at flere unge og gamle ønsker å komme hit og bosette»

For meg virker det som det ene slår det andre i hjel.

Hvem vil bosette seg i en by eller bygd der kultur og fasade prioriteres foran ungan og foreldran vårres? Der barna havne opp med lang skolevei, fulle klasserom, dårlig innemiljø og utslitt lærer? Der du håper mor eller far din tok medisinen, som maskinen på kjøkkenbenken «spyttet» ut, og at de husket å spise maten?

Å skulle din foreldre komme gjennom nåløyet for sykehjemsplass, vil du trenge kanskje en dag for å dra på besøk.

Du, som ekte livsglede blir fraværende.

Sitat: «Et levende samfunn med aktivt kulturtilbud er den mest attraktive boplass.»

Må si jeg ikke vet definisjonen på sitatet men tenker et levende samfunn kan bety mye, på mange måter, og alle små nærmiljøer har sine kulturtilbud.

Bodø kommune og kulturhovedstad virker må meg som en «luremus» for å få opp befolkningen men samtidig vil kommunen ikke ha kapasitet til å ta vare på barna eller disse gamle som der ønskes velkommen!

Hvem ønsker politikerne egentlig skal bosette seg her?!

Bodø er så mye mer enn det lille sentrum, eller drømmen om en «Ny bydel» og kulturhovedstad!

Der er barn, foreldre og gamle som vil ha en forutsigbar, trygg by der vi ikke blir nedprioritert for en framtidsvisjon. Bodø vokste en gang fordi de hadde gode utdanningstilbud!?

Å jeg tenker at byen hadde mye «kultur» når jeg vokste opp. Kultur skapt av folket, ikke bestemt av politikere i et nytt, dyrt rådhus!

Med ønske om debatt.