Hvilke er trofaste venner?

Hvilke har hjerte som brenner?

Kanskje de som er blitt prøvet

og kanskje har vært bedrøvet?

Hos dem der alt går på skinner,

sjelden man trofasthet finner.

Venner som selv har følt nøden,

trofaste er de til døden.

Arnfinn Fagerheim