I Norge drives ren troféjakt - og det på et sterkt truet dyr. De færreste vet at den rødlistede gaupa er offer for vanlig jakt som utføres for spenningen og troféets skyld. Nå skal jaktforskriften som tillater dette, opp til vurdering.

I februar og mars pågår jakten på gaupe, og diverse lokalaviser bringer «gladsaker» om dyr som blir jaget og skutt. Men jakt på truede dyr er ikke noe å lage gladsaker av - tvert imot er dette et signal om at Norge ikke tar arbeider for naturmangfold på alvor.

NOAH fikk utført en opinionsundersøkelse av Respons Analyse høsten 2019: Den viser at 76 % av nordmenn er enig i utsagnet «man bør ikke ta livet av ville dyr primært for rekreasjonens skyld». Kun 19 % var uenige. 84 % var enige i utsagnet «jakt på rødlistede dyr bør stanses». Kun 11 % var uenige. Et stort flertall av Norges befolkning finner det dermed urimelig at gaupa som sterkt truet art skal være offer for ren rekreasjonsjakt. Men Norges viltforvaltning har hittil ikke tatt hensyn til verken flertallet av befolkningen, eller de ville dyrene i seg selv. Viltforvaltningen har vært sentrert rundt jegernes interesser. I naturkrisens tid er dette en utdatert tilnærming, og revideringen av jaktforskriften i år er en god anledning til å endelig innføre fredning av både gaupa og andre rødlistede arter.

Gaupejakt bør også stoppe av rene dyrevernhensyn. Gaupa er en av relativt få arter som det er lov å utsette for bjeffende, drivende hunder som jager dyret. Man bruker gjerne mange hunder, og slipper stadig uthvilte jakthunder på den stadig mer utslitte gaupa. Når gaupa er så utmattet at den ikke lenger klarer å riste av seg hundene, kan det oppstå situasjoner hvor hundene angriper og kommer i kamp med gaupa like før den blir skutt. Gaupa kan også søke tilflukt i et tre, hvor den sitter livredd med bjeffende hunder under, før den blir skutt og detter ned. Det er også lov å fange gauper i feller. I fella sitter gaupa panikkslagen og innesperret fram til jegeren kommer for å skyte den.

Gaupa er, som andre store rovdyr, også offer for en politikk som holder den permanent på sterkt truet nivå. Det er fastsatt at ikke mer enn 65 gauper kan få unger hvert år. Men gaupejakt for rekreasjonens skyld har fått lov å holde på, selv om gaupa i flere år har ligger under dette såkalte «bestandsmålet».

Gaupejakt fremstår som ren troféjakt. Det passer seg ikke av et land å tillate troféjakt på sterkt truede dyr - særlig ikke hvis man skal bli tatt på alvor i internasjonale forhandlinger om en ny naturavtale. Norske politikere bør vise at de forstår hva naturkrisen handler om, og begynne arbeidet for naturmangfold på hjemmebane. Et godt sted å starte er å sørge for at den nye jaktforskriften ikke lenger tillater jakt på rødlistede dyr. Troféjakt på truede dyr bør ikke ha noen plass i norske skoger.