Vi registrerer at politikere som er tilhengere av «CO2-sekta» er overbevist om at menneskene kan styre klimaet. At naturen selv styrer 96 % av CO2 mengden i atmosfæren, blir ikke viet en tanke. Heller ikke at havet er den store regulatoren for atmosfærens CO2-innhold – hvor kaldt hav opptar CO2, mens varmt hav avgir CO2. Å tro at norsk CO2-fangst skal påvirke klimaet er som å tro at dersom en mann pisser i havet, vil det forårsake springflo.

CO2 i atmosfæren er en betingelse for alt liv på jorda. Med den befolkningsveksten vi registrerer, vil det bety en menneskelig sultkatastrofe om våre politikere skulle lykkes i å redusere/fjerne mengden CO2. CO2 trengs for å øke matproduksjonen på jorda, og det er bare flaks at vi har hatt en viss økning av CO2 de siste årene. Dette har heldigvis redusert ørkenområdene på jorda med ca. 20 %.

Vi hører aldri en politiker nevne noe positivt om CO2. Norge ga Nobels fredspris til FNs matvareprogram, mens regjeringen samtidig vedtok å satse milliarder på CO2-fangst. Det eneste vi hørte fra Tina Bru den gangen, var at «CO2 er et slags søppel». Det virker som om våre politikere aldri har lært om fotosyntesen – eller at de bevisst forsøker å fornekte at den eksisterer.

Etter siste istid har det alltid vært klimaendringer, dagens situasjon er derfor ikke særlig spesiell. Vi har hatt lange perioder med temperaturer som har vært mer enn 2,5 grader høyere enn i dag, og jeg har aldri fått svar fra CO2-sekta om hvem det var som produserte så mye CO2 disse gangene, og heller ikke hvem som betalte CO2-avgifter slik at temperaturen gradvis gikk ned til dagens nivå.

Vi i Norge liker å si at vi har ytringsfrihet. Men skal vi være ærlig, så må vi samtidig innse at dette ikke gjelder for ytringer mot den politisk vedtatte «klimakrisa». Dette gjelder i særlig grad de store medieaktørene (NRK, TV2, Dagbladet og VG). NRK har opprettet en egen klima-journalistikk, som skal påse at de har kontroll med hva som sies om klimautviklingen. Vi har alle sett videoopptak om klimaendringer i Arktis – og ikke så sjeldent får vi presentert et uriktig bilde av situasjonen – som når vi ser isbreer som kalver og store isblokker raser i havet i et inferno av bulder, brak og sjøsprøyt. Det som ikke blir nevnt, er at en isbre som kalver – gjør det når det har lagt på seg (blitt større), ikke fordi den smelter. Jeg skal ikke nå komme nærmere inn på all skremselspropagandaen som vi alle utsettes for når det gjelder klimaet.

Men til alle i CO2-sekta vil jeg komme med en oppfordring: Forby salg av brus og champagne, da disse produktene er full av CO2. Dette er særlig viktig i Oslo-området hvor MDG, SV og Ap har makta – da kan kanskje klimaet reddes på Østlandet!