Trodde 40-50 prosent på respirator ville dø - slik har det gått i Norge

Av
DEL

FHI har gjort opp status om hvordan sykehusbehandlingen har gått i Norge.

Nettavisen: Første bølge av pandemien ser ut til å nærme seg slutten i Norge, og i sin siste rapport har Folkehelseinstituttet gjort opp status for de pasientene som så langt har vært innlagt på sykehus.

Fra pandemien startet og ut mai var det 1068 pasienter som hadde vært innlagt på sykehus, og av disse har 218 personer måttet flyttes over til intensivavdelingen.

3 av 4 av disse pasientene har vært menn, og majoriteten var i 60-årene.

Slik var sjansen for å overleve respirator

Før pandemien startet i Norge var det anslag på at 40-50 prosent av de som måtte få respiratorbehandling, ikke kom til å overleve.

Statistikken fra Norge så langt viser betydelig bedre overlevelse enn dette.

FHI har full statistikk om 210 av personene som har vært på intensivavdeling, og av 175 av disse har fått respiratorstøtte.

Av 175 på respirator, var det 37 personer som ikke overlevde oppholdet. Det betyr at 79 prosent av de som har havnet på respirator i Norge har overlevd behandlingen.

Av de som døde, hadde 87 prosent en underliggende risikofaktor.

70 prosent med minst én risikofaktor

Det har hele tiden vært klart at covid-19 rammer personer i risikogrupper hardere, men det har vært stadig mer uklart hva disse risikogruppene faktisk er. De siste vurderingene til FHI var at alder var det eneste som entydig pekte seg ut som en risikofaktor.

Blant annet var man tidlig ute og antok at røyking var en risikofaktor, men dette har man siden gått bort ifra.

Årsaken kan man se i statistikken: I befolkningen er det nå omtrent 14 prosent røykere, mens kun 2 prosent av de som ble innlagt på intensivavdeling har vært røykere.

Hjertesykdom: 38 prosentDiabetes: 20 prosentFedme (BMI over 30): 18 prosentAstma: 14 prosentKronisk lungesykdom: 8 prosentNyresykdom: 8 prosentNedsatt immunforsvar: 8 prosentKreft: 4 prosentNevrologisk sykdom (ink demens): 3 prosentRøyker: 2 prosentLeversykdom: Én personGravid: Ingen

Ifølge FHI hadde 70 prosent av de som ble innlagt på intensivavdeling minst én av disse risikofaktorene, mens 62 prosent av de på sykehus hadde det samme.

237 døde - halvparten hadde én ting til felles

Folkehelseinstituttet har også gått ut med mer informasjon om de som har mistet livet som følge av korona.

Totalt 237 personer har mistet livet - der hele 38 prosent kommer fra det nye storfylket Viken.

Statistikken fra FHI viser at ganske nøyaktig halvparten av de døde hadde en nevrologisk sykdom (inkludert demens).


Covid-19-dødsfall etter fylke.


Covid-19-dødsfall etter alder


Underliggende koronisk sykdom:

 • Nevrologisk/nevromuskulær sykdom (inkludert demens): 119 personer - 50 %
 • Hjertesykdom: 85 personer - 36 %
 • Forhøyet blodtrykk: 69 personer - 29 %
 • Kronisk lungesykdom: 40 personer - 17 %
 • Diabetes: 35 personer - 15 %
 • Kreft: 29 personer - 12 %
 • Nyresykdom: 24 personer - 10 %
 • Nedsatt immunforsvar: 10 personer - 4 %
 • Fedme (KMI>30): 6 personer - 3 %
 • Leversykdom: 4 personer - 2 %
 • Personer med minst én underliggende kronisk sykdom: 198 - 84 %

Ifølge FHI har det ikke vært noen høyere dødelighet i Norge (overdødlighet) så langt i år, enn normalen.

Artikkeltags