La stien leve!

Av
DEL

MeningerViser til debatten om den nye grusveien til Hunstadtoppen. Jeg vil understreke at det ikke bare er syklistene som reagerer på at en populær og lett tilgjengelig natursti nå har blitt ødelagt. Vi er mange som både løper og går som har vært svært glade i stien og er oppriktig lei oss for dette.

Bodømarka har, som Gunn Strand Hutchinson påpeker, mange stier – men ikke lenger over Hunstadtoppen. I hverdagen blir det gjerne slik at man ikke har anledning til å ta de lengste turene, men mange vil gjerne ut og bruke marka så mye de kan likevel. Hunstadtoppen er i en særstilling som «nær-fjell» til en svært stor andel av boligmassen i Bodø. Det er derfor spesielt uheldig at mangfoldet av turvalg i et slikt område innsnevres til hovedsakelig tilby grusveier.

Les Gunn Strand Hutchinsons innlegg her

Den ensrettede grusingen av hovedstiene som foregår nå reduserer mangfoldet og variasjonen i nærmarka, og derfor i et folkehelseperspektiv uheldig i seg selv. Maskinell grusing av denne stien øker ikke tilgjengeligheten til topper eller turliv i Bodømarka for de funksjonsutfordrede, det er som kjent allerede ferdig gruset bred vei til toppen her. Stien som nå gruses er også så bratt i enkelte partier at det vanskelig kan argumenteres for at dette skal være tilrettelagt for rullestolbrukere.

Det å velge å bruke så mye penger og ressurser på å anlegge en ny grusvei 150 meter fra den forrige framstår også som en meget underlig prioritering, kanskje spesielt sett fra funksjonsnedsattes side! Funksjonsutfordringer finnes på mange nivåer, og mange som har problemer med ledd, bevegelighet og balanse ved ferdsel på grus og asfalt, har hatt svært stor glede av den myke og varierte naturstien som har gått opp på baksiden av Hunstadtoppen.

Det er heller ikke til å komme bort fra at selve naturopplevelsen blir endret av å gå på en vei og ikke sti. Det er svært beklagelig at nå alle hovedstiene over toppen legges i grus. Bodømarkas venner gjør en formidabel jobb i marka, likevel må det være innafor å gi berettiget kritikk til denne raseringen av en avholdt natursti. #lastienleve #mangfoldimarka

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags