Gå til sidens hovedinnhold

Trening + læring = suksess

Artikkelen er over 1 år gammel

Elevene ved NTG lykkes på flere arenaer enn på idrettsbanen.

Ikke bare viser statistikken at 2/3 av alle NTG-elever tar medalje i NM, EM, VM eller OL, men de gjør det også skarpt på skolebenken. Vi ønsker med dette å presentere suksessformelen vi mener å ha funnet for vår ungdomsskole; NTG-U.

Norges Toppidrettsgymnas (NTG) etablerte sin første ungdomsskole i Bærum i 2004 etter ønske fra trenere, klubber og særforbund. Tanken var å gjøre idrettsungdom rustet for et videre videregående løp med kombinasjonen skole og idrett.

15 år senere fikk vi et resultat som overgikk våre ambisjoner: Vi har skapt en suksessoppskrift på en undervisningsform hvor ungdom oppnår økt mestring og læringsglede gjennom et godt samspill mellom idrett, fysisk lek og læring. Vi har skapt en skole hvor alle våre elever får et grunnlag for et aktivt liv, og en skole hvor de idrettsinteresserte fra tidlig alder lærer at det ikke er nødvendig å nedprioritere teoretisk kunnskap.

Elevene våre har 90 minutter fysisk aktivitet daglig. I tillegg er vi i prinsippet en leksefri skole, da elevene har heldagsskole med studietid før de går hjem for dagen. NTG-U har i dag avdelinger i Bærum, Bodø, Kongsvinger, Lillehammer og Tromsø.

Resultatene fra fjorårets eksamen på 10. trinn viser at alle NTG-U skolene ligger over landsgjennomsnittet. Ser vi til de Nasjonale prøvene finner vi NTG-U Lillehammer og Bærum på topp-10 lista. Gledelig er det også at 9. trinn ved vår nyetablerte skole i Bodø ligger godt over landsgjennomsnittet i både lesing og regning.

I den nylig gjennomførte Elevundersøkelsen scorer i tillegg skolen i Bodø høyere på trivsel enn resten av skolene i Nordland. Vi har mange dyktige lærere rundt på skolene våre som setter elevene i stand til å levere slike resultater.

Men det er også noen andre åpenbare grunner til at vår skolekombinasjon er unik og meget viktig i et samfunnsperspektiv: Hjerneforsker Ole Petter Hjelle sier at fysisk aktivitet er viktig for at hjernen skal fungere optimalt. Mosjon stimulerer til mer kreativitet og bedrer hukommelsen. Videre sier hans forskning at mosjon 30 minutter, 3–5 ganger i uken gir god effekt på hjernen.

Våre elever får 90 minutter aktivitet hver dag. Forskning viser også at de som beveger seg mest, også gjør det best på skolen.

WHO (World Health Organization) sier at verdens befolkning er på vei til å «sitte seg i hjel». Ifølge deres statistikk sitter verdens 15-åringer 70 % av døgnet. En skole som lar elevene sitte i 6–8 timer i strekk er en stor bidragsyter til denne statistikken. Helsedirektoratets tall viser at kun 4 av 10 15-åringer i Norge tilfredsstiller minimumsanbefalingen for fysisk aktivitet, som er en time om dagen. På våre skoler er ikke dette et tema, men det vil være et stort samfunnsproblem når denne generasjonen vokser opp. Hvis dette aktivitetsnivået opprettholdes, kan det koste Norge mange millioner.

Vi ser på våre skoler som en viktig bidragsyter, og tar vår samfunnsrolle på alvor da vi ønsker å skape gode holdninger og glede rundt det å drive fysisk aktivitet. Vi ønsker å utvikle unge mennesker som kan nå sine drømmer både på idrettsbanen og i arbeidslivet.

Vi mener vi har funnet en god suksessoppskrift for dette.

Anette Nybø,

daglig leder/sportssjef

Norges Toppidrettsgymnas og ungdomsskole, Bodø

Kommentarer til denne saken