Regjeringens nordområdemelding trekker fram Lytring som en viktig aktør og et eksempel til etterfølgelse for kunnskapsbasert debatt i og om nordområdene.

Det er utenriks- og forsvarskomiteen som har gjennomgått nordområdemeldingen «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord» og i sin innstilling til Stortinget løfter fram Lytring. Komiteen ser et behov for å styrke det offentlige ordskiftet i og om nordområdene.

Lytring arrangeres av Nordlandsforskning, Nord universitet og Stormen bibliotek, og har i flere år arrangert aktuelle debatter i Stormen.

– Det er uvanlig at en enkeltaktør blir trukket fram på denne måten. Lytring får en voldsom positiv omtale og blir løftet fram som en gullstandard for god samfunnsdebatt i og om Nord-Norge og nordområdene, sier Bård Ludvig Thorheim, seniorrådgiver ved Nord universitet, i en melding fra universitetet.

Han har lang erfaring med nordområdepolitikk og understreker betydningen av at Lytring blir inkludert i meldingen:

– Å bli inkludert i nordområdemeldingen betyr at Lytring gjøres kjent for et bredt lag av samfunnsaktører og institusjoner med interesse for nordområdene.

Prosjektleder for Lytring, Anki Gerhardsen, er naturlig nok svært fornøyd med at Lytring blir en del av nordområdemeldingen.

– Det er en stor anerkjennelse. Jeg føler at vi får oppmerksomhet og respons for det store arbeidet som vi legger ned for å bygge denne debattarenaen, som nå finnes både i Bodø, Lofoten, Mo i Rana og Levanger. Jeg håper dette bidrar til langt liv for Lytring, sier hun.