Vi går fortsatt ned til småbåthavna og en tur ut på moloen. Det kan det nu bli slutt på.

Skal vi gå ned til Kulturhavna og en tur ut på Kulturpiren?

Forslaget med prosjektet er så tåpelig at jeg gremmes. Men det får meg til å tenke på et bystyremøte (ikke i Bodø) hvor en av representantene må ha følt at nu er det nok. Han gikk opp på talerstolen og sa: «Halvparten av dem som deltar her er idioter.»

Han ble selvfølgelig klubbet ned, og ble bedt om å komme med en unnskyldning. Da gikk han på talerstolen og sa: «Unnskyld, halvparten av dem som deltar her er ikke idioter».

Tenk på det når dere fortsetter saksbehandlingen av «Kulturhavna».

Det er skattepenger fra byens innbyggere som skal finansiere dette. Det er vel ikke urimelig å forlange å bli orientert om hvilket parti som mener at bru over til moloen og hengende hager i Molobukta uten båter er viktigere enn sykehjemsplasser og lærere? Det er skrevet mye om dette i Avisa Nordland så Bodø kommune burde være orientert.

Saken er så viktig at jeg stiller følgende spørsmål til Bodø kommune. Spørsmålene er så enkle at jeg ser det som unødvendig å sette ned et utvalg for å besvare dem:

  • Hvem fikk ideen til prosjektet «Kulturhavna»?
  • Hvem av politikerne syntes dette var en god idé, og hvilket parti tilhører de?
  • Har Bodø kommune avtale med arkitekter som har tegnet og planlagt dette prosjektet? Og hva har «Kulturhavna» kostet til nå?

Vi er jo kjent med at Bodø kommune har som første prioritet å hemmeligholde det de ikke ønsker skal komme for en dag.

Det har vært flere slike saker de siste årene. Hva sier ordfører Ida Pinnerød? Er det aldri slik at du og de rundt deg som er med på å bestemme føler at dere skjemmes? Det har jeg tenkt mye på.

Jeg har et ønske til Avisa Nordland. Kan dere sette den beste gravende journalisten dere har til å finne ut alt om saksbehandlingen av «Kulturhavna»?

Jeg har snakket med så mange i alle aldersgrupper, og vi vil så gjerne ha et svar.