Politiadvokaten opplyser at saken mot den 24 år gamle kvinnen, som i 2017 ble siktet for angrep med kniv på to sykepleiere, nå er oversendt Nordland statsadvokatembeter.

Det var i februar at AN publiserte den omfattende reportasjen om "Mia" – som av mange ble vurdert for syk for fengsel, men likevel for frisk for innleggelse i psykiatrien.

Hovedforhandling i straffesaken mot henne var forhåndsberammet til begynnelsen av mai, men saken ble, på grunn av skifte av domstol, utsatt på ubestemt tid.

Etter hva AN forstår, fins det nå tre mulige veier videre.

1) Kvinnen blir kjent tilregnelig, og det blir tatt ut tiltale.

2) Hun blir ikke kjent tilregnelig, og saken mot henne henlegges.

3) Hun blir ikke kjent tilregnelig, men det blir tatt ut tiltale for tvunget psykisk helsevern, fordi hun vurderes som farlig.

Kvinnen har ikke vært varetektsfengslet siden i mars, men hun har vært innlagt hos helsevesenet.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar bekrefter å ha mottatt saken, og opplyser at en eventuell rettssak vil kunne bli berammet i løpet av høsten.