I Nordland kan det falle mellom 70 og 100 millimeter nedbør fram til natt til lørdag, ifølge meteorologene på Twitter.

Øker på ny

Forøvrig gjelder fortsatt gårsdagens kulingvarsel - fram til klokken ni fredag morgen. Så avløses det av et nytt:

Fra klokken 11 fredag øker faren på ny for kyst og hav - med den konsekvens at bølgene blir høye og at det er farlig å være ute i småbåt.

Det ventes grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Fra natt til fredag og fram til natt til lørdag gjelder også et farevarsel for mye regn. Med dette følger også en advarsel om jordskredfare.

- Følg med

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, heter det i varselet.

Folk anbefales å holde seg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følge værradaren. Man bør også holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Til slutt kommer også følgende oppfordring: Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Samtlige tre (fire) varsler er gule, hvilket betyr moderat fare. De gjelder for henholdsvis Sandnessjøen - Lødingen (vind), Nordland (mye regn), og deler av Nord-Norge (jordskred). De dukker alle opp når man sjekker yr.no for Bodø.