Nordlandsbuss ble forbikjørt av et selskap med hovedkontor i Stavanger, Boreal Norge AS. Dette norskregistrerte selskapet er 100% eid av et Private Equity infrastrukturfond med base i Hongkong!! Da vet vi hvem lokale aktører kjemper mot. Eller kanskje vi ikke vet. Og jeg går ut fra at fylkesråden fra Senterpartiet er kjent med dette.
Jeg gjetter på at appetitten er stor på videre vekst i Norge, og at Torghatten står på oppkjøpsmenyen.