Varslersaken mot Norvoll: - Stolt at vi har noen som tør ta denne belastningen