Nesten to av ti sykepleiere blir utsatt for seksuell trakassering på jobb

SSB finner store variasjoner mellom yrker og næringer. Og mener at sykepleiere er dem som er mest utsatt

SSB finner store variasjoner mellom yrker og næringer. Og mener at sykepleiere er dem som er mest utsatt Foto:

Men det er ikke primært deres overordnede som står for handlingene....

DEL

Sykepleiere er den yrkesgruppen som oftest blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb. Det viser Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø for 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt i alle arbeidsgrupper oppgir fire prosent at de har blitt utsatt for dette jevnlig i 2016.

Kjønnsforskjeller

SSB-tallene viser også at det er stor forskjell mellom kjønnene.

– Mens sju prosent av kvinnene i levekårsundersøkelsen svarte ja på at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, svarte to prosent av mennene at de var utsatt for dette. Blant kvinner mellom 18 og 24 år var andelen 13 prosent, sier rådgiver Mathias Killengreen Revold, ifølge nettstedet.

Det er en økning på fem prosent siden slutten av 80-tallet.

Hos menn mellom 18 og 24 år steg andelen fra en til to prosent på slutten av 80-tallet, til fire prosent i 2016.

Variasjoner mellom yrker

SSB finner også store variasjoner mellom yrker og næringer.

– Blant ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter svarte 22 prosent av kvinnene at de var utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, mens andelen blant begge kjønn var på 14 prosent i denne næringen, sier Revold.

Sykepleiere er den yrkesgruppen SSB har sett på som er mest utsatt. Her er andelen 17 prosent.

Brukere står for handlingene

Men det er ikke primært de overordnede på arbeidsplassen som står for handlingene.

– I 2016 spurte vi for første gang hvem som utførte disse handlingene. Da svarte 79 prosent av dem som ble utsatt for dette at det hadde blitt utført av kunder, klienter, elever eller andre som ikke var ansatt på arbeidsplassen, påpeker Revold.

20 prosent av de utsatte svarte at de var blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet av en kollega, mens seks prosent hadde opplevd dette fra en overordnet.

#Metoo

#Metoo-kampanjen har skapt mye oppmerksomhet rundt seksuell trakassering i Norge i løpet av høsten, både innen politikken og i kulturlivet. Kampanjen har satt et sterkt preg på nyhetsbildet de siste månedene.

Menn og kvinner som brøt tausheten rundt seksuell trakassering og startet kampanjen ble kåret til «Årets person» av amerikanske Time Magazine like før jul, og temaet sørget nylig for en politisk ladet Golden Globe-utdeling.

Artikkeltags