I forbindelse med syklisten som veltet og slo seg bevisstløs etter å ha syklet inn i en asfaltkant i Petter Engens vei, uttalte operasjonsleder i politiet Mads Bernhoft at slike asfaltkanter åpenbart kan medføre en trafikksikkerhetsrisiko. Joda, derom kan flere være enige i. Vi som bor i Jensvollveien har hatt slike asfaltkanter, både langsgående og tverrgående, i månedsvis! Unger har veltet på sykkel og skadet seg stygt pga asfaltkanter. Vi har vært i kontakt med både Avisa Nordland, Bodø By, firmaet Keiseraas som graver, kutter asfalt og legger fiberkabel i veien, Miljøpartiet De Grønne har vært og blitt med på en humpetitten-tur i bil med velforeninga, og Bodø kommune har fått utallige henvendelser fra flere beboere i veien.
Bodø kommunes talsperson sier det vil koste ca 6 millioner kroner å grave opp hele veien og legge nye rør, vann, el og annet, noe som ikke vil bli prioritert med det første fra kommunens side. Det er ikke den eneste veien i kommunen som er i trafikkfarlig forfatning, med et vedlikeholdsetterslep på veier på ca 200 millioner...

Ved én eiendom er stabbesteinene som ble satt opp på tidlig 1960-tallet i ferd med å falle ned i eiendommen - de er pga mye tungtrafikk til nybygde hus i veien, og snøryddemaskiner, blitt presset mer og mer ut mot, og over, kanten. Kommunen er kontaktet tre ganger siden april, men de har ikke en gang vært på befaring og sett på dette.

Asfaltkanter har noen av oss blitt leie av å treffe med både sykkel og bil, for ikke å snakke om de som bruker elektriske fremkomstmiddel pga helse, så vi har fyllt grus ved asfaltkanten, nettopp fordi det har gått ukesvis fra firmaet har vært og kutta asfalten og til de kommer og fyller i med ny asfalt.

Så hvor trafikkfarlig må en vei være før politiet stenger veien? Bodø kommune hører ikke på oss beboere i veien, så kanskje de hører på politiet...?