Sven Åke talte 176 dyr i veibanen på én kjøretur: – Hvem tar ansvar?

Sven Åke Hagen mener sauene kan skape trafikkfarlige situasjoner. – Det er trafikantenes ansvar å vise aktsomhet, sier seksjonssjefen i Statens vegvesen.