Her vil vegvesenet gjøre en rekke endringer med farta

Veien er en populær utfartsåre for Bodøs befolkning. Ikke minst i vinterhalvåret.