Gå til sidens hovedinnhold

Trådløs infrastruktur for kommunikasjon - global protestdag mot 5G

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortingsrepresentant fra Nordland, Siv Mosleth (Sp) har gjort oss oppmerksomme på at Nordland er ett av fylkene som ligger lengst etter med utbygging av bredbånd. En offentlig debatt om nedleggingen av kobbernettet gjennom det såkalte Kobberprogrammet til Telenor, har samtidig vært fraværende. Ved siden av at disse to kablede teknologiene ikke får prioritet, kommer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med sterke advarsler om den økte sårbarhet som vil følge med å realisere femte generasjons mobilteknologi (5G). Allerede i dag angripes Norge av Russland gjennom jamming av GPS-signaler i Troms og Finnmark. Skal vi legge brostein inn i ei fremtiden, hvor vi gjør oss avhengig av trådløs teknologi - som attpåtil kan ha store miljø- og helsekonsekvenser?
Utrullingen av 5G-nettet har blitt kalt tidenes største uetiske miljø- og helse-eksperiment. Den største dyrestudien på mobilstråling generelt, varte i 10 år og kostet omkring 250 millioner norske kroner, og har blitt utført i offentlig regi av National Toxicology Program (NTP) i USA. Resultatene som tikket inn i 2018 og 2019 kan man lese på NTP sine egne nettsider: Klare funn av kreft, samt DNA-skader i hjernen, hos mus og rotter. Reguleringsmyndighetene i USA (FDA og FCC) kritiserte studien: «For høye stråledoser». Men FDA var selv med på å gi innspill til uformingen av studien. «Ikke representativt for mennesker». Men alltid ellers er dyrestudier den metoden man baserer oss på i toksikologiske undersøkelser, hvor man ønsker vurdere risiko for mennesker og fastsette grenseverdier. Funnene har siden blitt reprodusert av Ramazzini Institute i Italia. Disse studiene tjener som viktige eksempler fra en voksende database av forskning, men som også norske reguleringsmyndigheter, ved Direkoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), ikke har oversikt over eller anerkjenner.
Denne helga, 25. og 26 april, ble de andre globale protestdagene mot 5G arrangert. Er trådløs-saken ei ny krise som har bygd seg opp? Én krise er nok, og to er mer enn de aller fleste av kan ta innover seg. Heldigvis kan løsningen på mange av dagens utfordringer ha en fellesnevner. Hvis vi klarer å skru ned tempoet på livene vi lever, og på beslutningene som tas over hodet på folk, kan både politikerne selv, offentlig forvaltning, og vi andre, få tid og anledning til nok til å henge med når avgjørelsene tas - og opplyst debatt som er hjørnesteinen i demokratiet vi er så stolte av, kan få spillerom.

Kommentarer til denne saken