Tove-Kristin Eliassen har 30 års fartstid, men aldri opplevd en slik trafikk som hun så i løpet av fjorårets juli måned.

– Det var som et tog som kom dundrende gjennom stasjonen, forteller den daglige lederen ved Circle K på Fauske.

Mer enn dobling

I fjor økte trafikken på E6 inn til Nordland med mer enn 126 prosent fra juni til juli. Statens vegvesen sitt målepunkt ved Nordlandsporten levner liten tvil om hvilken måned som er årets travleste.

– I fjor var vi ikke helt forberedt, men vi kom oss gjennom det, sier Eliassen.

I år tenker hun at man vet bedre hva som er i vente. Totalt er de 18 medarbeidere, men den daglige lederen legger ikke skjul på at det krever sitt å sørge for at kvalitet på mat og renhold er i henhold til den standarden de ønsker å tilby.

– Og fortsatt har både vi og de besøkende et spesielt ansvar i forbindelse med covid-19, påpeker hun.

Kald milepæl

Sommerferien i 2020 foregikk innenlands, og for svært mange gikk turen nordover med bil. Årets sommer er også preget av korona, men myndighetene har åpnet for litt flere alternativer utenfor landets grenser.

Fram til nå har imidlertid trafikken nordover på E6 forbi Nordlandsporten økt hver måned, sammenlignet med fjoråret.

Og ifølge Eliassen har deres egne tellinger vist en økning i trafikk inn til stasjonen på 30 prosent, sammenlignet med fjoråret.

– Så kan man selvfølgelig gå dypere inn i materien og se hvilke ukedager det er snakk om, men opplevelsen vår er uansett at trafikken har vært minst like stor som i fjor fram til nå, sier den daglige lederen.

Vær- og temperaturforhold spiller også inn. Men Eliassen kan tilfreds konstatere at de nylig rundet 8.000 solgte softis hittil i år.

Flest ulykker

Mer trafikk, betyr også flere ulykker. Tall fra SSB og Statens vegvesen (for perioden 2015-2019) viser at juli er den måneden med flest drepte i trafikken i Norge.

Trygg Trafikk påpeker at det også er i sommermånedene fra juni til og med august at det er flest personer som blir hardt skadet på norske veier. Det er nesten femti prosent flere drepte og hardt skadde i gjennomsnitt i disse månedene i forhold til de andre månedene i året – selv om tallet på trafikkdrepte i juni 2021 er det laveste man har sett i nyere tid.

– I Nordland forventer vi en god del gjennomgangstrafikk og ikke minst mange ferierende på veiene i sommer. Høye hastigheter og mye trafikk på smale veier hvor både bobiler og tungtransport skal fram, innebærer en risiko for alvorlige ulykker, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen i en pressemelding.