I Dagsnytt 18 var totalitære maktgrep oppe til debatt. Programlederen stilte spørsmålet om vi burde frykte videreføring av autoritære og totalitære grep, som regjeringen har innført mer eller mindre nødvendig, etter koronakrisen er over.

Høyres Michael Tetzschner var ikke bekymret. Han mente at når korona er over, vil årsaken til de strenge tiltakene falle bort, og dermed vil legitimiteten til tiltakene være borte. Han har nok rett i mye her, men jeg tror at det vil være altfor lett, uansett regjering, til å videreføre mye av det som folket har godtatt som en saueflokk som går etter ledersauen

Men undertegnede mener at vi må være på vakt for totalitære krefter, selv om vi ser bort fra koronasituasjonen. Vi har to totalitære partier i landet. Det kommunistiske Rødt, som har revolusjon i sitt program. Partiet mener at det er mulig å innføre en norsk form for kommunisme. Helt kunnskapsløst. Husker noen Dubcek i Tsjekkoslovakia i 1968? «Kommunisme med menneskelig ansikt». Det ble et blodbad. Ingen må være i tvil; Rødt og andre venstreekstreme krefter som Tjen Folket er fullt kapable til å nytte vold, hvis folket skulle motsette seg revolusjonen. (Kommunismens svarte bok, Revolusjonens barn.)

Det andre partiet er MDG. De vil neppe ty til vold i stor skala. De er et parti som jeg velger å kalle Klima/naturfundamentalistisk. De vil detaljstyre folks levemåte. Bestemme hva vi skal ete. «Vi skal spise mindre kjøtt» er et mantra. Fly- og biltrafikken skal nesten bort. De restriksjoner som vi har grunnet korona er ingenting imot det vi får hvis MDG skulle få reell makt. Antakelig jubler partiet over tilstanden vi har nå. En syntese av Rødt og MDG vil bli katastrofalt. Da emigrerer undertegnede til frihetslandet Ungarn.

Stem for Guds skyld ikke på disse partier til høsten. Da er Ap lang å foretrekke.