Onsdag kveld stoppet Sjøfartsdirektoratet alle seilinger med Boreals ferjer og hurtigbåter med øyeblikkelig virkning. Etter at en tilleggsrevisjon om bord på båtene hadde avslørt «alvorlige avvik» ble rederiets sikkerhetsstyringsdokument trukket tilbake.

Det betyr i klartekst at Sjøfartsdirektoratet ikke anså sikkerheten om bord på båtene som god nok. Dette er særdeles alvorlig; denne type feil kan i ytterste konsekvens føre til forlis og tap av menneskeliv.

Blant annet bekrefter Sjøfartsdirektoratet overfor AN at MF «Husøy» seilte med defekt baugport. Defekt baugport er den aksepterte hovedforklaringen på at ferga «Estonia» forliste i 1994, med tap av 852 menneskeliv.

Bare muligheten – uansett hvor liten – for at slikt kunne skje ga ikke Sjøfartsdirektoratet noe valg. Selv om effekten på transporten langs kysten av blant annet Nordland ble svært stor.

Det var ikke bare passasjerene som ble rammet. Hundrevis av tonn med laks ble stående fast på fergekaier langs hele nordlandskysten, med potensial for store økonomiske tap.

Situasjonen var så ille at Nordland fylkeskommune satte ned krisestab, mens sjømatnæringen la press på både Sjøfartsdirektoratet og Boreal for å finne en løsning.

Den kom etter kort tid, ved at Sjøfartsdirektoratet ga Boreal en tre måneders, midlertidig seilingstillatelse, mot at de iverksetter utbedringer raskt.

Som passasjerer har vi få andre valg enn å akseptere at faren er over. For denne gang. Krisen for Boreal er nemlig langt fra over.

En ting er den slurv og likegyldighet med sikkerheten som må ligge bak så mange feil, en annen er måten rederiet har håndtert selve krisen på. Den vil måtte svekke tilliten til Boreal og selskapets ledelse kraftig. Slik det skjedde med Hurtigruten etter at slurv og likegyldighet hadde utsatt deres passasjerer for covid-smitte.

Hurtigrutens kommunikasjonsstrategi etter at saken ble kjent er med rette slaktet av alle med vett på samfunnskommunikasjon. Men Hurtigrutens ledelse var i det minste synlig og til stede, ga uttalelser og prøvde å forklare hva som hadde skjedd. Det er så langt totalt fraværende fra ledelsen i Boreal.

Både AN og andre medier har gjentatte ganger prøvd å få ledelsen i tale, uten å lykkes. Boreal vil nok komme på banen til slutt, men det vil være for sent.

Det er nå passasjerer og næringsliv trenger å høre at selskapet og dets ledelse tar dette på alvor, og at de kan garantere vår sikkerhet om bord på deres båter.

For hvert minutt som går uten, svekkes tilliten til Boreal, og den svekkes mer og mer jo lenger det går før noen i ledelsen står fram og tar et ansvar.