Resultatet for første halvår er på 308 millioner kroner før skatt. Dette er det beste resultatet per første halvår for Torghatten ASA. noen gang.

Det er 56 millioner bedre enn samme periode i fjor. I perioden hadde konsernet en omsetning på 4,7 milliarder kroner.

– Vi har en stabil og god underliggende drift i alle virksomhetsområder, sier konsernsjef Brynjar Forbergskog i pressemeldingen.

Han er spesielt fornøyd med at selskapene klarer å holde fokus på driften, samtidig som det er stor oppmerksomhet på å utvikle selskapene videre.

– Vi har et stort engasjement på fornying og det å ligge i front, samtidig er det en formidabel innsats fra alle ansatte som ligger bak det gode resultatet, sier Forbergskog.

Dagsrekord

Virksomhetene innen sjøtransport og buss står for den største økningen i omsetningen.

– På strekningen Moss – Horten ble det satt dagsrekord i juli med 12.000 pbe (alle kjøretøy omregnet til personbilenheter) på en dag. Det gjør sambandet til Norges desidert travleste fergesamband, sier han.

I januar ble det satt inn tre nye ferger på sambandet. Dette har bidratt til mer effektiv drift og er en forutsetning for å kunne ta unna trafikkveksten. Dette sambandet har også fått en ny billettordning som gjør at passasjerer, gående og syklister reiser gratis.

Konsernet har i første halvår inngått en rekke nye kontrakter, kontrahert nye fartøy og inngått avtale om kjøp av nye jetfly til Widerøe. Dette bidrar til en kontinuerlig vekst for konsernet, og styrker konkurransekraften ytterligere.

Torghatten skriver at de er "svært aktiv i utviklingen mot en mer miljøvennlig og fremtidsrettet næring".

Widerøe investerer i  miljøvennlige og støysvake jetfly, Torghatten Nord har kontrahert fem nye gass- og batteriferger og Torghatten Trafikkselskap har satt i drift sin nye plug-in-hybrid ferge.

– Denne satsingen gjøres i samarbeid med oppdragsgivere og andre aktører, og vi har stor oppmerksomhet på dette internt i konsernet, sier Forbergskog.

 

Torghatten:

• Et av Nordens største transportkonsern

• Transporterer over 70 millioner passasjerer årlig

• Lufttransport (Widerøe) omfatter 41 fly. (49% av konsernets virksomhet)

• Sjøtransport omfatter om lag 100 ferger og hurtigbåter. (25% av konsernets virksomhet)

• Busstransport omfatter 1500 busser. (22% av konsernets virksomhet)

• Ca 7.000 ansatte

• Hovedkontor i Brønnøysund