- Dette har kun skjedd én gang tidligere: - Flott at ungdommen får muligheten