Torbjørn Rundmos (vrang)forestillingsverden - vil han snart komme ut av skapet?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette er et tilsvar til Torbjørn Rundmos artikkel «Malandrinos forestillingsverden» som ble publisert her på AN's 'Meninger og debatt'-side den 8 januar.

Torbjørn Rundmos artikkel «Malandrinos forestillingsverden» kan leses her:

https://www.an.no/malandrinos-forestillingsverden/o/5-4-1350660

Jeg skal ta for meg Torbjørn Rundmos kommentarer og kommentere dem siden han så gjerne fremdeles ønsker å «diskutere»:

«Riccardo Malandrino benekter det palestinske folks eksistens og støtter opprettelsen av israelske bosettinger på okkuperte palestinsk landområder. Det er en politikk som fordriver det palestinske folk. Han tar folkeretten og internasjonal lovgivning til inntekt for også å benekte at det dreier seg om en okkupasjon og trekker til og med inn Svalbardtraktaten i sin ‘argumentasjon’. Likevel forlanger han at Utenriksdepartementet og norske kommuner som overveier å bruke en handelsboikott av israelske varer og tjenester produsert på okkuperte palestinske områder som politisk virkemiddel, skal bruke sin tid til å svare på hans ‘lovtolkninger’».

Kommentar: Jeg benekter ikke et folk, men ordbruken med hensyn til historiske fakta. I tillegg til det, så benekter jeg at det såkalte «palestinske» folket har noen rett til å utslette staten Israel. Torbjørn Rundmo nekter, fremdeles, å komme med noen folkerettslige faktadokumentasjoner som viser hvor det i etablert og gjeldende folkerett og i internasjonal lovgivning finnes noen hjemmel som beviser at Israel «okkuperer» et annet land. Jeg synes det begynner å bli patetisk at Torbjørn Rundmo ennå går i ring med seg selv uten å komme med konkrete henvisninger til hvor han finner dekning for sine påstander. En fiendtlig politisk handling overfor enkelte mennesker eller enkelte land, som settes igang fra offentlige myndigheter på vegne av en kommune eller en nasjon, må følge visse regler. Jeg har allerede nevnt disse, og jeg registrerer at Torbjørn Rundmo later som at slike regler ikke finnes. Det er meget betenkelig hvis denne adferden fra Torbjørn Rundmo også er vanlig innen akademiske miljøer. At politikere driver med populisme for å sikre seg gjenvalg skjer overalt, og er ikke noe nytt selv om det undergraver sunne demokratiske prosesser som også sikrer en videre sivilisert samfunnsutvikling. Det er interessant at Torbjørn Rundmo, som professor i samfunnspsykologi, forsvarer en slik politisk utvikling og da får man samtidig håpe at hans eventuelle diskurser med universitetsstudenter ikke bidrar til en ytterligere spredning av en slik tankegang.

«Selvsagt unnlater UD og norske kommuner å svare. Årsaken er i følge Malandino at de enten er ‘kunnskapsløse’ eller ‘arrogante’. Han ser ingen andre mulige forklaringer, selv om han er blitt informert om flere mulige årsaker. I tillegg beskylder han kommuner som går inn for handelsboikott, for lovbrudd. Alle som støtter en slik boikott, er i Malandrinos forestillingsverden, lovbrytere».

Kommentar: Igjen; At det kan finnes andre forklaringer, er selvfølgelig ønskelig for de som trenger det. Dette nevnte jeg i mitt forrige svar (Torbjørn Rundmos vedvarende kunnskapsmangel - kan den ha med hans vrangforestillinger å gjøre?).

«Malandrino opererer i egenskap av å være ‘styreformann’ i ‘Norge for Israel’. I sine brev og henvendelser til UD og Oslo kommune underskriver han som ‘daglig leder’ av dette foretaket. Vi må bare konstatere at han fremdeles ikke ønsker å informere Avisa Nordlands lesere om aktivitetene i dette ’foretaket’. Sannsynligvis er det et enkeltmannsforetak opprettet for at Malandrino skal fremstå som leder for en organisasjon og dermed bli en aktør ovenfor norske departementer og kommuner. Hans brevveksling med UD og Oslo kommune tyder på dette. Om det er slik at foretaket har gjennomført andre aktiviteter enn de som alt er nevnt, kan selvsagt Malandrino informere leserne av denne avisa om det. Det han har opplyst er at foretaket ikke har regnskapsplikt, og dermed ikke har noen økonomi. Malandrino har betegnet foretaket som 'en organisasjon'. Om den pengelense 'organisasjonen' har noen medlemmer, vites ikke. Det er rimelig om brev vedrørende den israelsk-palestinske konflikten fra dette merkelige foretaket i fremtiden blir oversett av norske myndigheter».

Kommentar: «Norske myndigheter» må gjerne sjekke organisasjonen som Torbjørn Rundmo prøver å mistenkeliggjøre siden Torbjørn Rundmo ikke klarer å debattere på ærlig vis. Hvis Torbjørn Rundmo ikke har andre argumenter å komme med, så hadde det kanskje vært mer tjenlig for felleskassen å vurdere om det lønner seg å betale (dyrt?) for Torbjørn Rundmos diskurser enn å lete etter smuss hos en ideell organisasjon.

«FN og verdenssamfunnet finner seg ikke i den israelske okkupasjonen av palestinske landområder. Derfor er også Israel det landet som har fått flest resolusjoner mot seg i FN. I forbindelse med den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folk, publiserer FN årlige rapporter om den humanitære situasjonen i de palestinske landområdene. Det er rystende lesning. Den som ikke har forstått den urett som blir begått mot det palestinske folk, mangler empati».

Kommentar: Som sagt, i mitt forrige svar (Torbjørn Rundmos vedvarende kunnskapsmangel - kan den ha med hans vrangforestillinger å gjøre?), så kan FN og andre «internasjonale juridiske organer» ifølge etablert og gjeldende folkerett ikke gripe inn for å forandre traktater som er inngatt og sanksjonert av etablert og gjeldende folkerett. At Torbjørn Rundmo ikke bryr seg om hva som er rett og galt, samtidig som han prøver å få andre med på det samme i tillegg til å konsekvent nekte å frembringe dokumentasjoner for sine argumenter, er ubegripelig. Er dette kanskje en del av en ny metodikk innen en moderne akademisk (vrang)forestillingsverden? Den som ikke forstår den terroren som begås hver dag mot den israelske sivilbefolkningen i Israel, er nok i likhet med Torbjørn Rundmo (?) fremdeles lei for at nazistene ikke fikk utslettet alle jødene. Ellers er vi enige i at den som ikke også forstår den urett som blir begått mot det «palestinske» folk, mangler empati. Litt omdette kan man lese om i artikkelen «The Persecution of Christians in the Palestinian Authority» skrevet av Dr. Edy Cohen 27 mai 2019. Artikkelen finnes på siden til The Begin-Sadat Center For Strategic Studies. Hvorfor tar ikke Torbjørn Rundmo til ordet for at man i Norge må kreve at de mistenkte i de tre hendelsene som nevnes i artikkelen må stilles til ansvar av den såkalte «palestinske» selvstyremyndigheten? Og hvorfor tar ikke Torbjørn Rundmo til ordet for at den såkalte «palestinske» selvstyremyndigheten må beskytte de kristne i Betlehem?

«Malandrino bidrar til å stoppe enhver debatt om den israelsk-palestinske konflikten i de norske medier der han får innpass med sine leserbrev og kronikker. Alle hans bidrag har mer eller mindre det samme innhold. Det ser ikke ut til at han kan føre noen debatt uten at den er på hans premisser og er en diskusjon som passer inn i hans forestillingsverden. Det er bare å håpe at hans diskurs ikke har noe innpass i kristne kretser og at man blant norske troende tar avstand fra ekstremt kristenkonservative oppfatninger av den typen som Malandrino formidler om den israelsk-palestinske konflikten».

Kommentar: Med hvilke faktadokumentasjoner mener Torbjørn Rundmo jeg stopper den israelsk-«palestinske» konflikten med? Hvis Torbjørn Rundmo mener at jeg stopper enhver debatt om den israelsk-«palestinske» konflikten når jeg henviser til faktadokumentasjoner, så bør Torbjørn Rundmo søke ekstern hjelp. Torbjørn Rundmo klarer neppe å «behandle» seg selv. Jeg vil heller anbefale Torbjørn Rundmo å bruke tid til å sette seg godt inn i fredsoppgjøret etter 1. Verdenskrig, lese tekster i inngåtte folkerettslige traktater som etablerte gjeldende folkerett for dagens statsdannelser i Midtøsten, hva begrepet folkerett betyr og hva det omfatter - i det hele tatt å lære seg sammenhengen mellom disse tingene. Men det beste for Torbjørn Rundmo er nok å ignorere det siden det ikke passer eller rimer med innholdet i hans diskurser. Det er selvfølgelig mye lettere å forsøke seg på skittkasting - dog på et akademisk nivå - enn å holde seg til en saklig debatt. Jeg registrerer også at Torbjørn Rundmo foretrekker en knebling av ytringsfriheten når ytringene ikke passer med hans (vrang)forestillingsverden. Jeg lurer på om ikke «norske myndigheter» heller skulle undersøke hva enkelte såkalte «professorer» innen akademia og enkelte universiteter driver på med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken