Fylkesrådsleder Tomas Norvoll går inn i regjeringen, får AN opplyst av flere kilder fredag morgen.

Senere fredag blir - etter det AN kjenner til - andværingen utnevnt av Kongen i statsråd til statssekretær. Ifølge VOL skal han inn i Arbeids- og inkluderingsdeparttementet.

Det er Marte Mjøs Persen (Ap) som er arbeids- og inkluderingsminister. Hun har i tillegg tre partikolleger som statssekretærer i departementet.

Nordland fylkeskommune bekreftet senere fredag at Norvoll går av som fylkesrådsleder.

- Tiden inne

- Det er utrolig hyggelig å bli spurt om å gå inn i regjeringsapparatet. Jeg har hatt fantastiske år som fylkesrådsleder i Nordland. Men nå er tiden inne for å ta løs på nye oppgaver i Oslo, sier Norvoll til Nordland fylkeskommune hjemmesider.

Siden 2013 har Norvoll vært leder for fylkesrådet i Nordland fylkeskommune. Han er oppvokst på Andenes og bosatt i Bodø.

I 1993 ble han innvalgt som stortingsrepresentant for Nordland som 21-åring, en av de yngste noensinne.

I 2011 ble han innvalgt i Nordland fylkesting og valgt til leder for Arbeiderpartiets gruppe samt leder i plan- og økonomikomiteen. Høsten 2013 overtok han som leder for fylkesrådet, etter at Odd Eriksen trakk seg.

Av alle de hundrevis av politiske saker han har vært med å beslutte, løfter han særlig fram to områder som fylkesrådet har jobbet mye med.

– Vi har jobbet mye med å øke gjennomføringen i den videregående skole. Læreplassgarantien er ett av virkemidlene, der vi faktisk var først i Norge med å formalisere retten til å få fullført sin videregående yrkesfagutdanning, sier Norvoll.

Solberg?

Nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik, vil fungere som fylkesrådsleder fram til Nordland fylkesting velger nytt fylkesråd i oktober.

Et navn som er nevnt som ny fylkesrådsleder i Nordland er Remi Solberg. Solberg har fra 2015 vært ordfører i Vestvågøy kommune. Han opplyste i sommer at han ikke tar gjenvalg. Solberg fikk tidligere i år fritak fra sine politiske verv grunnet sykdom.

Dersom 50-åringen går inn som fylkesrådsleder er det overveiende sannsynlig at han også blir Nordland Arbeiderpartis førstekandidat ved neste års fylkestingsvalg.

Leder i Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen, forslår nettopp Remi Solberg som ny fylkesrådsleder i Nordland:

- Vi er så heldig at vi har mange flinke folk i Arbeiderpartiet. Når Tomas Norvoll nå blir statssekretær foreslår vi i Nordland Arbeiderparti Remi Solberg som fylkesrådsleder. Med Remi får vi en hardtarbeidende og dyktig ordfører fra Vestvågøy inn i fylkestingspolitikken.

Nilsen takker samtidig Norvoll for innsatsen i snart ni år:

- Jeg vil takke Tomas for en fantastisk innsats som fylkesrådsleder i snart ni år. Tomas har satt tydelige spor etter seg i hele fylket. Nordland er nå er svært godt posisjonert i det grønne skiftet. Det ingen tvil om at Tomas har vært sentral for å realisere mange av de spennende grønne industriprosjektene vi nå står ovenfor i fylket vårt.