Tom Erik skal lede nytt prosjekt i Salten

Prosjektsatsingen «Ett digitalt Salten» har ansatt ny leder.