Tom Cato om smitteregler: - Det er kommunene som bestemmer