Politiet har i samarbeid med Fjelltjenesten avholdt scooteroppsyn i Evenesdal og i Misvær.

Det resulterte i at to personer ble bøtelagt for ulovlig scooterkjøring, skriver Politiet i Nordland på Twitter.

Det er ikke lov til å kjøre scooter bare for kjøringa sin del. Loven åpner kun for såkalt «nyttekjøring», for eksempel for å frakte ting til og fra ei hytte.

– De som ble stoppet og kontrollert i dag hadde alle et formål med kjøringa, men to av dem hadde ikke hjelm og ble derfor bøtelagt for det, opplyser Jon Inge Moen, operasjonsleder i Politiet i Nordland til an.no.

Gebyret for å kjøre scooter uten hjelm er på 1500 kroner.