Gå til sidens hovedinnhold

To lokalsykehus for 80.000 helgelendinger, svekker rekruttering for akutt kirurgi og akutt medisin

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det hjelper dårlig med definerte «naturlover» og «vassen» saksforståelse av 2 profilerte identiteter på Helgeland. Manglende saks-innsikt og fagforståelse, påfører et «karakterdrap» mot samlet helseinstitusjon for Helgeland og helsefaglig trygghet for beboerne. 

Red.Hofstads leskede karikering av andres kunnskap, arbeid, svekker mangeårig kulturinstitusjon som HB har vært for yte Helgeland.

Dr.Anette Fosse`s definerte naturlover for sykehustjenester, det hun forstår/- det hun ikke forstår:

Avstandsproblemer; 2 svake sykehus og lokalsykehus-tjenester(ikke spesialisthelsetjenester) for 80.000 beboere ; sykehus for helgelendingene, der hun ikke ser «ideelle» løsninger, men opplyser om «tankevekkende argumenter» ,«rørende enighet» og andres «fiendebilder».

Nasjonal helsepolitisk plattform for små sykehus.

## Stortingets behandling av «Nasjonal helse- og sykehusplan» ,

15.mai 2017, slår fast:

;;Fortsatt desentralisert sykehusstruktur i Norge.

## Stortinget sluttet seg til betegnelser for sykehus:

;; Regionssykehus;

;; Stort akuttsykehus > 80.000 beboere(med akutt kirurgi, akutt indremedisin);

;; Akuttsykehus (med akutt indremedisin, anestesi, og dagkirurgi.)

;; Sykehus uten akutte funksjoner.

## Stortingets vedtak:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud, fortsatt vil ha dette når hensynet til pasienten gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt.»

Stortinget pålegger regjeringa å opprettholde en nødplan for akuttkirurgi ved mindre sykehus; dvs. når pasienten tilstand krever det, og når pasientsikkerhet ved inngrepet kan gis.

Om ikke; overføres pasienten til kompetent, fagsterkt sykehus for kvalitativ, pasient sikker operasjon.

I innstillingen er Helse- og omsorgskomiteen, bl.a. positivt til vedtaket i Helse Nord RHF, som åpner for endringer ved UNN Narvik, med poliklinikk og dagkirurgisk tilbud, også utover vanlig åpningstid.

Dr. Anette Fosse og Redaktør Morten Hofstad.

Fremstilte «Naturlover» av dr. Fosse, med støttet av redaktør Hofstad, vil for to små sykehus, ikke kunne gi tilstrekkelig «gode, sikre sykehus-tjenester» for beboerne på Helgeland.

Ved DMS, blir anmodningen fra Stortinget oppfylt om nærsykehus og desentralisert sykehusstruktur, med likeverdig helsetjenester og spesialist-helsetjeneste for Helgeland.

80.000 helgelendinger, vil ha behov for nødvendig fullverdig medisinsk kompetanse og samhandling mellom DMS og Stort akutt Helgelandssykehus med faglig bærekraft innen akuttkirurgi og akuttmedisin, vaktbærende fag innen anestesi, røntgen, klinisk kjemisk lab. kardiologi, foruten tilkallende spesialister.

Riktig lokalisering av Stort akutt Helgelandssykehus gir korte ambulansetider.

En vekslende geografi og sprett bosetning på Helgeland er avhengig av riktig sykehusplassering.

Tidligere presentasjoner har vist tall-data på kortest ambulansetid for alle helgelendinger, også etter transportbytte fra båt til bil, om Helgelandssykehuset blir lokalisert til Tovåsen i Leirfjord.

Stedet ligge i kjerneområdet for urban Regions-forstørring for 29.404 beboere, 39% av helgelendingene, bosatt på Hemnes, lærestedet Nesna, Sandnessjøen, Leirfjord og Vefsn; alle med ambulansetid til sykehusbehandling innen < 35 min.

61.973, 83 % av beboerne på Helgeland vil rekke sykehuset på Tovåsen

innen <60 min/ The Golden Hour.         

Vilkårene for tap av fremtidig Helgelandssykehus.

O- alternativet(alt.)/dagens sykehusstruktur.

2b-1 alt./ Stort akuttsykehus + akuttsykehus (med akutt medisin, anestesi                     

                                                  og dagkirurgi).

2a – alt. / Stort akuttsykehus med akutt kirurgi og akutt indremedisin;

Feilplassering av Stort akutt Helgelandssykehus, eller 2 medisinsk faglig svake sykehus, vil gi samme konsekvens for alle 3 alternativene:

Pasientlekkasje til Bodø og til Trondheim, ender opp med et lite Helgelandssykehus for 45.000 – 50.000 beboere, uten vaktbærende akuttkirurgi.

Et B-sykehus med vikarstafetter.

Hvordan kan en rekruttert Ekstern Ressursgruppe plassere et Stort akuttsykehus for Helgeland, geografisk og befolkningsmessig i ytterkanten av en region?

 Hvem tar ansvar for helserisiko og tap av liv blant 29.869 mennesker,40% av beboerne på Helgeland, som får mer enn > 1time lengre ambulansereise til sykehus i Rana, enn lengste ambulansereise til sykehus i Tovåsen eller til Drevja?

Var - Foreløpig Rapport 3 des.2018- et politisk bestillingsverk?

Kommentarer til denne saken