Nordland fylkeskommune mottok før helgen varsel om plassfratredelse fra UNIO, med 289 ansatte som tas ut i streik fredag 24. mai, dersom ikke den sentrale meklingen fører fram, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Streikeuttaket vil først og fremst ramme Bodø videregående skole, Bodin videregående skole og Polarsirkelen videregående skole.

Skolene er i gang med å vurdere konsekvensene av streiken dersom den skulle bli en realitet. Skolene er inne i en eksamensperiode, så ventelig vil det bli en del eksamener som rammes, i tillegg til den vanlige undervisningen.

– Nordland fylkeskommune har i utgangspunktet en restriktiv holdning til å søke om dispensasjon fra streik. Det er arbeidstakerorganisasjonene som eventuelt velger å streike, og med et så massivt streikeuttak som dette vil det nødvendigvis ramme noen uskyldige tredjeparter, sier HR-sjef Vigleik M. Aas.

– Vi vil likevel vurdere å søke dispensasjon fra streiken for ansatte som er nødvendig for å få avviklet eksamener for elever som ikke har en standpunktkarakter å falle tilbake på, da typisk privatister. For disse vil streiken ramme urimelig hardt, sier Aas.