«Valgkampbidrag» er betegnelsen på alle bidrag som politiske partier mottar i løpet av et valgår. Slike gaver plikter partiene å rapportere inn. Det har ett kommuneparti i Nordland fylke gjort, og dette partiet er Bodø Høyre.

Av oversikten på nettstedet partifinansiering.no, går det fram at Bodø Høyre 20. mai mottok 25.000 kroner fra Gigante Havbruk AS, og at Gunvald Johansen Bygg AS bidro med 20.000 kroner 23. mai.

Partier og partiledd kan motta gaver og støtte fra privatpersoner, foretak og organisasjoner. Det er et krav om at partiet vet hvem bidragsyter er, at denne ikke er et offentlig kontrollert foretak eller en utenlandsk giver. I forbindelse med valgår har partiene en særlig plikt til å rapportere inn bidrag over 10 000 kroner som er mottatt i perioden 1. januar og fram til fredag før valgdagen, heter på nettsiden som drives av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

På landsbasis er det Bergen SV det kommunepartiet som har mottatt den største enkeltgaven, dersom vi holder sent rapporterte overføringer fra partienes egne bystyregrupper utenom. Disse har fått 87.060 kroner fra Oddny Irene Mileteig.

Fylkespartiene Viken Venstre og Oslo Høyre har fått henholdsvis 1.000.000 kroner og 995.000 kroner fra henholdsvis Canica AS og Eiendomsspar AS.

I Nordland har ingen fylkesparti rapportert om valgkampbidrag.