Titalls fanger løslatt i nord

I løpet av de to siste ukene har 194 innsatte fått fremskutt løslatelse fra norske fengsler for å redusere risikoen for koronasmitte.

DEL

Det er også besluttet å stanse innkalling og mottak av innsatte til fengsler med lavt sikkerhetsnivå. Domfelte som allerede er innkalt til slik soning, gis beskjed om at de ikke skal møte.

Kriminalomsorgsdirektoratet besluttet mandag 16. mars at såkalt fremskutt løslatelse skal tas i bruk for å redusere antall innsatte i fengslene.

Formålet er å minimere smitteutbrudd i fengslene blant både innsatte og ansatte, og at alle innsatte så raskt som mulig skal gjennomføre straffen i enerom, opplyser Kriminalomsorgen.

Per 27. mars er det fortsatt 28 innsatte som deler rom. Dette er likevel en betydelig nedgang fra 20. mars, da tallet var 147.

32 i nord

Fremskutt løslatelse betyr at domfelte løslates noe før den tiden de ellers ville ha blitt løslatt. Ved fremskutt løslatelse skjer løslatelsen 10, 20 eller 30 dager tidligere enn den ellers ville ha skjedd, avhengig av dommens lengde.

Fremskutt løslatelse kan gis for alle typer innsatte, men kun dersom det anses som sikkerhetsmessig tilrådelig å løslate den innsatte. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det er rapportert inn følgende tall på fremskutt løslatelse fra fengsler med høyt og lavt sikkerhetsnivå:

Region

Fremskutt løslatelse t.o.m. 27.03.20

Region sør

13

Region nord

32

Region vest

22

Region øst

88

Region sørvest

37

SUM

194

Det er også besluttet å stanse innkalling og mottak av innsatte til fengsler med lavt sikkerhetsnivå.

Domfelte som allerede er innkalt til slik soning, gis beskjed om at de ikke skal møte.

Artikkeltags