Til tross for at de slår sammen tingretter beholder de samtlige rettssteder.

- Historisk

– Dette er en historisk dag i domstol-Norge, vi reduserer antall rettskretser fra 60 til 23, men beholder alle dagens rettssteder. Målet er å styrke domstoltilbudet i hele landet, samtidig som domstolen fortsatt skal være lokalisert der den er i dag, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Salten tingrett og Lofoten tingrett blir nå slått sammen.

- Ingrid Johanne Lillevik er utnevnt til sorenskriver for den nye tingretten, som fortsatt skal være lokalisert på Svolvær og i Bodø, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Større fagmiljøer

Mæland mener at større rettskretser betyr større fagmiljøer, med mulighet for økt bruk av rettsmekling og moderat spesialisering.

– Større rettskretser sikrer større fagmiljøer og bedre behandling av barnesaker. Dette er godt nytt for både brukerne og domstolene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Her er de nye tingrettene og rettsstedene.