Siden Sørbotten sier at han avslutter debatten og gir siste ordet til meg, og at han er ferdig med dette temaet så skal jeg runde av debatten kort fra min side, med mine siste tanker omkring temaet.

Introduksjonsstønad/grunnlønnen til flyktninger er en stønad. Noe bedre enn mistepensjon i seg selv.

Om den ikke er nok, som Sørbotten sier, utløser dette flere stønader.

Dagbladet skriver om eksempler på mødre som har en økonomi som tilsvarer 950.000 i årslønn i de verste eksemplene. NAV bekrefter tallmaterialet som fremlegges i Dagbladet. Husleie er ikke dyrere for våre brukere enn andre nordmenn som går på stønader.

Hvem er disse mødrene da?Det er en enorm overrepresentasjon av kvinner fra andre land. Årsaken? Et kvinnesyn som sier at kvinner skal være hjemme og få mange barn. De skal helst ikke jobbe. Dette belønner vi med dagens ordning. Vi tilrettelegger for et kvinneundertrykkende system.

Samtidig bruker AS Norge ironisk nok enorme pengesummer på prosjekter for å prøve å få disse damene ut i jobb på en eller annen måte. Tenker vi kan begynne med å gjøre det lønnsomt å jobbe først og fremst.

Et eksempel på en forskjell er; introduksjonsstønad er en lønn/stønad som utbetales på timebasis i norskopplæring/tiltak. Når elever uteblir fra timene, trekkes de penger for timen(e). Hva skjer så? De går til Nav, viser at de har enda mindre penger, og får enda mer i stønad. Årsaken? Barna skal ikke mangle noe fordi foreldrene eventuelt skulker skolen. Fraværsføringen har med andre ord ingen hensikt, pengene kommer bare fra en annen kilde. En person som har lønn tilsvarende 5-950.000 vil neppe tjene på å finne seg en normal jobb, ergo; stønadene motarbeider integreringsarbeidet. Hadde jeg eksempelvis gått på Nav med lite penger fordi jeg ikke dro på jobb tror jeg det ville vært lite å hente. Ville nok fått beskjed om å selge tingene mine først. Kunne skrevet mye mer, men skal runde av dette temaet.

Mitt parti står for fornuftig forvaltning av felleskapets penger, og eksemplene fra dagbladet? Det er hårreisende. Det står jeg for. I slutten av Sørbottens innlegg skriver han igjen om mitt "angrep" på flyktninger, til tross for at jeg bare har kritisert stønadssystemet. Han presiserte at jeg angrep Ukrainere blant annet. Ingen steder i «stønader på ville veier» nevnes noen etniske grupper eller nasjonaliteter. Til å være en mann som snakker så mye om stråmenn i media, finner jeg hans evne til å selv bruke dem fasinerende.

Synes ellers det er trassig at det gjentas at hans partifellers ytringer er «kontraproduktive». For all del, ikke mitt parti, men representant Anne Godding har aldri så vidt jeg vet gjort personangrep eller vært ufin, og til tross for våre store politiske meningsforskjeller vil jeg alltid respektere henne for det.

Men jeg skal faktisk benytte anledningen til å gi en offisiell beklagelse til Sørbotten, jeg var i overkant skarp i forrige innlegg, og tar åpent selvkritikk for det. Årsaken? Jeg vil ha meg frabedt å bli fremstilt som fremmedfiendtlig på grunn av at jeg kritiserer et økonomisk system. Mine «holdninger» og «baktanker» tolkes veldig langt bort fra teksten jeg skriver fra Sørbottens side. Men, jeg burde kanskje hevet meg over det.

Da er det endelig punktum for denne saken fra meg, og takker for at du gir meg siste ordet. Uavhengig av våre forskjeller ønsker jeg deg og dere lykke til videre i valgkampen. Fremskrittspartiet, for folk flest.