Det er bra at Steigen FrP retter fokus på barna i Moria og den globale flyktningesituasjonen. Engasjement om saken, uansett hva man måtte mene, er langt bedre enn likegyldighet. Så det er flott at flere partier engasjerer seg i dette.

Først og fremst er det viktig å få på plass noen fakta som Lamøy villig hopper bukk over i sitt innlegg. Det er ikke "partiet Rødt og noen politikere i SP som har laget et slags opprop". Oppropet som Steigen kommune har sluttet seg til er et samlet initiativ fra mange ulike organisasjoner som engasjerer seg i flyktningeleiren Moria på Lesvos, blant andre Redd Barna, Røde Kors, Amnesty, Leger Uten Grenser, Kirkens Nødhjelp m.fl, og det er altså ikke partipolitisk.

Dernest var det Rødt Steigen som i kommunestyret i februar kom med forslag om at kommunen skulle slutte seg til oppropet. Det var formannskapet som denne måneden enstemmig vedtok at Steigen kommune sluttet seg til oppropet. Formannskapet består som kjent av representanter fra SV, Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Oppropet har blitt signert av over 46 000 mennesker, og kommuner som har sluttet seg til oppropet inkluderer blant annet Bodø, Trondheim, Hamarøy, Harstad, Utsira, Vang. 30 kommuner tilsammen. Den Norske Kirke i tillegg til 19 eks-statsråder har også sluttet seg til. Det er altså ikke bare "et slags opprop" som FrP forsøker å fremstille det som. Mon tro om de i det hele tatt har forsøkt å sette seg inn i saken?

FrPs syn på flyktninger og innvandrere er godt kjent, og Steigen FrP skiller seg ikke noe fra det, så den debatten tar vi ikke nå. Jeg vil bare påpeke at flyktningene i Moria ikke kan hjelpes der er, fordi de lever i en flyktningeleir på en liten gresk øy som er bygd for 3000, men hvor det nå bor over 20 000 flyktninger hvorav 7500 av disse er barn. Mange av dem bor i små telt, uten tilgang til rent vann eller tilstrekkelig mat og varme. Det er ikke forhold verdig mennesker, og langt mindre for de minste! I Norge står mange flyktningemottak tomme og apparatet er tilstede, det er åpenbart at Norge KAN ta imot noen av disse barna. Steigen kommune har også plass og mulighet til å ta imot flere flyktninger, det er det ingen tvil om. Om ikke annet så vil det bety økte overføringer til kommunen, hvis penger trumfer menneskelige hensyn.

Som FrP nevner er mange land rammet av korona-pandemien, men til tross for det har Tyskland, Frankrike, Portugal, Finland, Litauen, Croatia, Irland og Luxemburg sagt ja til å ta imot noen av disse barna. Norge kan også fint ta imot noen av disse barna i en europeisk dugnad for medmenneskelighet og solidaritet. Det er det Rødt Steigen arbeider for, og det som Steigen kommune har sluttet seg til. Det er sånn Steigen er!