Ingen av oss som går på skole nå vet hva vi skal leve av i fremtiden. Vi vet ikke hva slags kunnskap vi trenger for å holde oss relevante i arbeidslivet til vi er 70, om vi må bytte jobb i løpet av karrieren fordi robotene tar over, eller om det vi lærer om nye oppfinnelser i naturfag i morgen vil være utdatert om fem år. Men en ting vet vi, og det er at vi er avhengige av mennesker som har teknikken i bunn. Mennesker som har fagkunnskapen til å forstå sammenhengene og som er gode på å omstille seg.

Seks av ti NHO-bedrifter sier de mangler ansatte med rett kompetanse. Både NHO og LO mener det er viktigere enn noen gang at har muligheten til å konkurrere i et stadig mer globalisert marked. Det er flere måter få til det.

For det første trenger vi å jobbe for at flere velger yrkesfag. For det andre er det viktig at vi satser mer på realfag. For det tredje trenger vi at flere velger å ta en kombinasjon av yrkesfag og høyere utdanning. Vi trenger folka som går på elektro før de går over til ingeniørstudiet eller de som går helse- og oppvekstfag før de tar utdanningen som sykepleier. Vi trenger rett og slett flere av dem som har bred erfaring fra både det praktiske og teoretiske. Derfor vil Høyre gi ekstrapoeng til de som har fullført fag- eller svennebrev og som i tillegg vil ha en høyere utdanning.

Dette vil gi en ekstra gulrot for dem som vurderer å gjøre begge deler. Det vil også gi en god signaleffekt. Erfaringene de som går yrkesfag får gjennom skolegang og opplæring i bedrift er like viktig som studiespesialiserende for at vi skal sammen skal kunne gjøre Norge bedre. For å oppsummere så mener Høyre at yrkesfaglærte med fullført fagbrev bør få to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.