Tilbudet opphører umiddelbart: – Vil ikke lenger være tilgjengelig i kommunene