Gå til sidens hovedinnhold

Tilbake til institusjonen Bodø kommune?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Institusjonsoppbygging innen Miljøtjenesten i Bodø kommune - slik skal kommunen spare penger:

Nå er det bestemt i kommunens budsjett fra 2020 at det skal bygges et bokollektiv på Vollen. Rådmannen i Bodø antyder også at bokollektiv for personer med funksjonsnedsettelse bør etableres i stedet for bofellesskap.

Det innebærer samlokalisering av boliger, aktivitetssenter/dagtilbud og avlastning for våre medlemmer. Nylig ble det etablert aktivitetssenter på det gamle sykehjemmet på Vollen, aktuelle planer fremmer også at to nye avlastningsenheter (som i dag har ulike lokasjoner i Bodø) skal etableres på Vollen. Forslaget ble vedtatt av bystyret. I samme budsjettvedtak ble det gjort en kraftig nedskjæring i budsjettet for miljøtjenester.

Brukermedvirkning i Bodø kommune – reell medvirkning, eller rent skuebrød? I forbindelse med budsjettbehandling høsten 2020 kom det et forslag fra administrasjonen av stor praktisk og prinsipiell betydning for brukere av miljøtjenesten. Dette hadde ikke vært drøftet med brukere, interesseorganisasjoner for funksjonshemmede eller Råd for personer med funksjonsnedsettelse. Norsk forbund for utviklingshemmede lokallag Bodø (NFU Bodø), har nå fått presentert planer om nytt bokollektiv fra miljøtjenesten i Bodø kommune. Det informeres om at innholdet i planene allerede er bestemt, og NFU er altså bedt om å komme med innspill knyttet til innholdet i planene etter at beslutninger er tatt. På denne måten oppfatter styret i NFU-Bodø at vi som en organisasjon blir nærmest et gissel i det som av kommunen kalles en brukermedvirkningsprosess i forbindelse med en «Mulighetsstudie».

Fra bofellesskap til bokollektiv? En sentral del i planene presentert fra kommunen er å bygge et bokollektiv for mennesker med utviklingshemming. Det også på Vollen. Rådmannen antyder også at de eksisterende bofellesskapene i kommunen bør endres til bokollektiv.

NFU Bodø vil på det sterkeste fraråde at det bygges bokollektiv og å samle boliger på ett område. I et bokollektiv er aktiviteter for tjenestemottakere i stor grad tenkt til å foregå i fellesskap. Det blir mindre mulighet for den enkelte til å leve individuelle liv i forhold til interesser, ønsker og ferdigheter

Plasseringen på Vollsletta medfører et samlet inntrykk av å være et institusjonsområde. Dette er ikke i tråd med overordnede politiske føringer om at boliger ikke skal ha institusjonslignende preg, men plasseres i ordinære bomiljø og ikke samles. Boenheter i den enkelte bolig skal ikke være for mange.

Norsk forbund for utviklingshemmede i Bodø ber bystyret stoppe disse planene før det er for sent.

Kommentarer til denne saken