2020. Nytt år og nytt tiår ligger foran oss. Et tiår som, ved inngangen gis merkelapper som økt usikkerhet og turbulens, blant annet på grunn av klimautfordringer og antiglobalisering. Samtidig står 5572 10-klassinger i Nord-Norge de neste to månedene overfor sitt første og største valg som kan få betydning for voksenlivets tilværelse, og 4611 elever går sitt siste år på en av de 47 videregående skolene i landsdelen. Diskusjonene i hjemmet, på skolen og blant venner pågår nok allerede. Hva skal jeg velge?

15. oktober 2019 var jeg så heldig å få holde et lite innlegg på utdanningsmessa som videregående skoler i Troms holdt for elever og foresatte i Tromsø-regionen. Det vekket minner fra egen ungdomstid da jeg søkte på alt fra kokkelinje, blomsterdekoratør, maritime linjer og musikklinje. Må vel i etterkant kunne si at det var en lite gjennomtenkt øvelse.

Som mamma og som leder og ansvarlig for blant annet rekruttering i en av landsdelens største private bedrifter, er jeg jevnlig i dialog med unge - både elever, studenter og ansatte, og med det som bakteppe ønsker jeg å komme med noen betraktninger knyttet til utdanningsvalg og verdiskaping i landsdelen.

Du vil finne jobb!

Det første jeg vil si til deg er at landsdelens arbeidsliv venter på deg. Vi har underskudd på arbeidskraft. I 2030 viser prognosene at vi vil mangle 25 000 arbeidstakere. Samtidig viser prognosene en nedgang i unge voksne. I 2029 vil 20 % av befolkningen i være over 60 år.

De positive konsekvensene av dette er at det øker sannsynligheten for å få jobb både mens du studerer, og etterpå - for alle som utdanner seg i nord.

SpareBank 1 Nord-Norge har i dag 180 ansatte under 30 år. I en av våre avdelinger alene er det 22 ansatte som kombinerer jobb med fulltidsstudier. Vi er godkjent lærebedrift, har internshipstudenter, sommerjobber, traineer med mere.

La meg samtidig rette en henstilling til alle arbeidsgiverne i nord: Bli lærebedrift, og gjør det du kan for å la ungdommene bli kjent med det mangfoldige og rike arbeidslivet i landsdelen. Dette samfunnsansvaret må vi løfte sammen!

Hva hvis du velger feil?

Min største bekymring som ungdom, var å velge feil. Jeg skulle i ettertid ønske at noen fortalte meg at ingen utdanning er bortkasta. Alt du lærer kan du ta med deg i livet og jobbsammenheng. Uavhengig av type utdanning, lærer du nemlig noe som er ettertraktet uansett hvilken jobb du får i framtida. Det ene er å lære å lære. I ei tid der innholdet i arbeidsoppgavene endres og nye jobber skapes, er det å være god til å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter utrolig viktig, og kanskje det sterkeste fortrinnet du kan ha!

Det andre er at vi trenger ansatte som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. Tenk, hvert år skapes det rundt 250 000 nye jobber i Norge[1].

Du skal også vite at det er stadig mer vanlig å utdanne seg flere ganger, ikke bare en. Og, vi som er i arbeidslivet i dag, har ofte arbeidet både i flere bransjer og i forskjellige stillinger. I SpareBank 1 Nord-Norge er det for eksempel flest ansatte med økonomiutdanning, men her finner du også ansatte fra mange andre utdanningsretninger; politi, journalistikk, psykologi, informatikk, lærerutdanning mfl.

Men før du velger; still deg to spørsmål: Hva er du god til, og hva liker du å gjøre? Svaret på de to spørsmålene kan være gode å ha når du skal bestemme retning.

Til alle dere foresatte – Følg rådene som blant annet utdanning.no gir til foresatte. Sett deg godt inn i utdanningsuniverset, både ved valg av videregående skole og veien etter videregående. Som foresatt kjenner du din ungdom, og kan derfor ha gode samtaler om utdanningsvalg basert på din kunnskap om ungdommen din. Siden jobbinnholdet endrer seg i hurtig takt, kan det være lurt å slutte å spørre ungdommen om hva de vil bli, og heller spørre - hvem vil du være?

Hvilken kompetanse trenger landsdelen?

Med stadig store endringer i samfunnet og i arbeidslivet, bør du være forsiktig med å la trender og prognoser styre ditt utdanningsvalg. Samtidig viser Konjunkturbarometeret for Nord-Norge hvilke sektorer som er viktige for verdiskaping i Nord-Norge[2], og som dermed vil trenge tilførsel av ny arbeidskraft i årene framover:

Først kommer kunnskap. Kunnskap blir et stadig viktigere konkurransefortrinn for innovasjon, økonomisk utvikling og vekst. I kjølvannet av dette har andelen kunnskapsarbeidsplasser økt i den vestlige delen av verden, og den største veksten har kommet innenfor KIFT-næringene (Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteytende sektor). I 2018 var 17.809 personer sysselsatt i KIFT-næringen i Nord-Norge, en økning på 642 personer fra 2017

Sjømat er også svært viktig. 20% av all laks som selges i verden kommer fra Nord-Norge. Her er vi faktisk verdensledende!

Reiseliv og opplevelsesnæringer blir stadig viktigere. Reiselivsnæringen hadde sommeren 2019 rekord på overnattinger - i perioden mai til august var det 2,6 mill overnattinger i Nord-Norge.

Også kraftforedlende industri står sterkt i nord. 8 nordnorske selskap står for 38% av eksportverdien fra landsdelen.

Varehandelen har alltid vært, og vil fortsatt være, en av de største næringene i Nord-Norge. I denne bransjen trenger vi innovative løsninger og mennesker som kan videreutvikle bærekraftselementet og finne nye kundevennlige løsninger i tråd med de enorme endringene vi ser i hvordan, når og hvor vi ønsker å handle.

Bygg og anleggsbransjen trenger også nytenkende innovative mennesker i årene som kommer for å utvikle gode løsninger som går i takt med de regulatoriske endringene rundt bærekraft, og konkurransen med internasjonale aktører.

I tillegg kommer vi oss ikke utenom utdannings- og helsesektoren. Førstnevnte er selve bærebjelken for alle de områdene som er nevnt over, mens sistnevnte blir stadig viktigere som en konsekvens av at vi lever lengre.

Dyrk dine ferdigheter

Hvis du ikke er klar til å velge bransje eller sektor, tenk heller på hvilke ferdigheter og interesseområder du har. Husk at det alltid er enklest å bli skikkelig god til noe du liker. Samtidig er det noen ferdigheter som er viktig uavhengig av sektor og bransje. Det gjelder generell IT og digitaliseringskompetanse, men også analysekompetanse og for den saks skyld det å være flink med mennesker - ofte referert til som mellommenneskelige relasjoner.

Bruk tid, hvis du ikke er klar

Du har kanskje voksne rundt deg som maser om at du skal ta utdanning. Vel, hvis du ikke er klar - vent. Skaff deg litt yrkeserfaring, reis, dyrk fritidsinteresser, og still deg selv samtidig de to spørsmålene – hva liker du å gjøre, og hva er ditt talent? Når du har svaret på dette, er sannsynligheten for å velge feil minimal.

________________________________________

[1] https://www.nho.no/publikasjoner/p/naringslivets-perspektivmelding/fremtidens-naringsliv/

[2] https://www.kbnn.no/konjunkturbarometer-2018/oppdatert-konjunkturbarometer-for-nord-norge-mars-2019

Sjekk også: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/sec3

https://www.dn.no/utdannelse/lav-arbeidsledighet-for-de-med-mastergrad/2-1-695332