Det flott å lese dine leserinnlegg.

Når en av våre fremste botanikere i verdenshistorien som sikkert vandret rundt Lønnsdal blir omtalt. Sitert ved våre mediehus som udugelig. Er det en plikt å si sine meninger.

Der området rundt mangfoldet av fauvna ved nordlig del av Saltfjellet er sirlig beskrevet i bokform. Når en botaniker som har brukte sit virke i Nordland og delt kunnskap bli harselert med så kjenner mange sit sinne. Jeg også.

Vi kan få god kunnskap med å spre fakta.

Til ettertanke har jeg lest gamle notat av botanikere og studert deres tegninger.