Jeg vet at det finnes dokumenter (200-300 år gamle) og gjenstander oppbevart i hjemmene til mange. Det finnes lover for når slikt en innleveringspliktig, både musealt og arkivmessig. Jeg er redd for at mange unnlater å ta kontakt med ovennevnte institusjoner i frykt for at gjenstandene skal bli fratatt dem eller at de skal bli rettsforfulgt på grunn av at de ikke lenger er i stand til å vite hvordan de ble anskaffet. Jeg vil heller ikke utelukke at det kan finnes ting som er tatt fra tidligere arkiver pga. lite fokus på sikkerhet. Det er sikkert mange som vil ønske en mulighet til å kunne levere inn slike ting i stedet for at de skal gå tapt. Jeg henstiller til at f.eks. Nordlandsmuseet og Arkiv Nordland kan informere om gjeldende bestemmelser på en lettfattelig måte i AN. De kunne også gi et amnesti eller anledning til anonym innlevering.